- Cikk: Colt Double Eagle
 - Cikk: IWA 2010 - Umarex
 - Cikk: Erma EGP 790
 - Cikk: Mauser 45 Magnum
 - Cikk: HW10GR
 - Cikk: HK P30 vs. RG96
 - Cikk: Röhm Vector CP1
 - Adatlap: Bruni GAP 
 - Cikk: Szánakasztó
 - Cikk: Élesből-gázrevolver
 - Jogos védelem!! - frissítés
 - Cikk: Reck Defender...
 - Cikk: RG88 és HSc 90
 - Adatlap: Baron P228
 - Adatlep: Retay Lord
 - Adatlap: Retay D. Eagle
 - Adatlap: Keserű Elite-20
 - Adatlap: FÉG GRH
        


 

          
Szánakasztó           

A szánakasztó működési elvének megértéséhez tisztában kell lenni az öntöltő pisztolyok működési elvével, ezért nagyvonalakban először is ezt foglaljuk össze (a különböző zárolásokat, stb. nem tárgyalva, hiszen öntöltő gáz-riasztónál ilyesmi nem is szükséges).

        

           
Az öntöltő pisztolyok közös jellemzője, hogy a lövés pillanatában fellépő visszaható erőket használja fel az újratöltéshez. Az első töltényt kézzel kell csőre tölteni, míg a többi a tárban foglal helyet. Az első lövés leadása után az akasztókon és szűkítéseken létrejövő torlónyomás a hüvelytalpon keresztül hatva elkezdi hátranyomni a tűzfalat, ezért a szán megindul hátrafelé, majd a fegyver kiveti az ellőtt hüvelyt. A hüvely kivetésénél a hüvelyvonó (ha van) megtámasztja, a hüvelykivető orr pedig kiperdíti az ellőtt töltényt. Miután ez megtörtént a szánt a helyretoló rugó előrenyomja, majd a szán a tárban legfelül lévő friss töltényt csőre tölti. A folyamat egészen az utolsó lövésig tart (legalábbis elméletben), ami után a szán vagy ismét visszasiklik a helyére (de az üres tárból természetesen már nem tölt be semmit - ilyen például a ZVI Night Hawk, vagy élesben a mindenki által ismert MCM), vagy hátul akad.

Ennek a "hátul akadásnak" több előnye is van: egyrészt egyből látjuk, hogy a fegyver üres, másrészt bizonyos esetekben meggyorsítja az újratöltést. Hátrányként lehet felhozni, hogy nem csak mi látjuk, hogy a pisztolyunk kiürült... de ennek nincs igazán gyakorlati jelentősége. Ennek a "legprimitívebb" megoldása, amikor a tár adogatótömbjében akad meg a szán. Ekkor az utolsó töltény ellövése után - amikor a szán hátramozog - a tár adogatótömbje felcsúszik a tűzfal elé, ami aztán nem engedi előremozogni a szánt, megakasztja azt (példák: Record COP, Erma EGP55, Voltran ZAZA, Röhm RG8, RG9, RG90). Egyetlen előnye, hogy látjuk, mikor ürült ki a fegyver, az újratöltést ez a megoldás viszont inkább megnehezíti, mint segíti. Az adogatótömböt a szán folyamatosan feszíti előrefelé, ezért a tárat vagy kirángatjuk a helyéről (ami után a szán előrecsap), vagy kissé hátrahúzzuk a szánt, és ezután oldjuk ki a tárat (háromkezes művelet).

A másik megoldás a szánakasztó alkalmazása, ennek alapvetően két típusa van - a külső és a belső - de a működési elv ugyanaz. Belső szánakasztónál az adogatótömb, vagy annak valamelyik kiemelkedő eleme* nyomja fel a szánakasztó kart, ami beleakad a szán neki kivájt vájatába (Pl. Röhm RG96, Weichrauch HW94, Umarex Reck Miami, Umarex Walther P22, stb.). Ahogy ürül a tár, folyamatosan mindig feljebb kerül ez a kiemelkedő elem, amikor teljesen kiürült, akkor éri el a szánakasztót és nyomja azt felfelé. Ekkor a csőben még van egy töltény, ahogy ez elsül, megindul hátrafelé a szán, és mikor a szánon lévő vájat a szánakasztó fölé kerül, az belezár, és már nem engedi előremozogni a szánt. A szánakasztó karnak van egy kis rugója, ami azt lefelé nyomja, értelemszerűen a tárrugó ennél jóval erősebb, tehát gond nélkül felnyomja a szánakasztót. Ekkor ha kivesszük a tárat, a szán akkor is hátul marad, mivel a helyretoló rugó folyamatosan nyomja előrefelé a szánt, neki a szánakasztó hátuljának.

A szánt úgy is hátul akaszthatjuk, ha a szánakasztó kart felfelé nyomjuk hüvelykujjal, miközben a szánt hátrahúzzuk.

A szánakasztó lenyomásakor:

- Ha a fegyverben üres tár van, a tárrugó ellenében is kell dogozni, tehát ekkor nehezebb oldani

- Ha nincs bent, vagy olyan tár van bent, amiben van töltény, akkor csak a szán nyomja előrefele a szánakasztó hátulját, gyakorlatilag befeszíti azt, ami ezért nem tud kioldani. Ekkor csak a helyretolórugó miatt létrejött súrlódást kell legyőzni, lényegesen könnyebb lenyomni a szánakasztót. Értelemszerűen a behelyezett tárban lévő legfelső töltény ekkor csőre is töltődik.

A szánakasztó oldásának van egy másik módja, ami csak tár nélkül, vagy olyan tárral működik, amiben van töltény: kissé hátrahúzzuk a szánt, ekkor a szánakasztó rugója lefelé lenyomja (helyére rántja) a szánakasztót, ha ezután elengedjük a szánt, az visszasiklik a helyére, előre. Üres tárnál ez azért nem működik, mert ekkor a tárrugó folyamatosan feszíti felfelé a szánakasztót. Ez az összes külső szánakasztós fegyveren így működik, a belső szánakasztósaknál is, de ott nincs külső szánakasztó kar, csak a szán hátrahúzásával tudunk oldani (pl.: FÉG GRP-9, Keserű PA-63, Röhm RG100, Röhm RG800, stb.). Tehát ha üresre lőtt fegyverünket szeretnénk "alapállapotban" elrakni, előbb ki kell venni a tárat, csak ezután tudjuk a szánakasztót oldani. Belső szánakasztós fegyveren nem tudjuk a szánt "manuálisan" hátul akasztani, csak ha üres tár van a fegyverben.

Említést tehetnénk még egy megoldásról, de mivel ez alapvetően egy gázpisztolyokkal foglalkozó cikk - ez pedig csak éles fegyvernél létezik - csak zárójelben teszem, ez pedig a HK P7**. Ennél a fegyvernél a szánakasztót úgy tudjuk oldani, hogy a markolat elején lévő elsütőszerkezet-feszítő markolatotrészt (na ezt írja le helyesen, aki tudja) kell elengedni, majd újra ráfogni erőteljesen.

* Fegyverek részei menüpont alatt ld. "A szánakasztót működtető köröm"

** Ez a fegyver, bár nem illik az oldal profiljába, de annyira egyedi és olyan mérnöki megoldásokat tartalmaz, hogy mindenképpen érdemes jobban utánanézni. Egy régi Kaliber cikk kedvcsinálónak:
http://href.hu/x/9qbk


Cikk: Nagy Ádám
Impresszum    
    © 2005. Minden jog fenntartva! Gázpisztoly.hu