- Cikk: Colt Double Eagle
 - Cikk: IWA 2010 - Umarex
 - Cikk: Erma EGP 790
 - Cikk: Mauser 45 Magnum
 - Cikk: HW10GR
 - Cikk: HK P30 vs. RG96
 - Cikk: Röhm Vector CP1
 - Adatlap: Bruni GAP 
 - Cikk: Szánakasztó
 - Cikk: Élesből-gázrevolver
 - Jogos védelem!! - frissítés
 - Cikk: Reck Defender...
 - Cikk: RG88 és HSc 90
 - Adatlap: Baron P228
 - Adatlep: Retay Lord
 - Adatlap: Retay D. Eagle
 - Adatlap: Keserű Elite-20
 - Adatlap: FÉG GRH
        


 


 Jog & fegyver


  
  
155/2003 (X.1.) Kormányrendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről  

KIVONAT
 
A játékos pirotechnikai termékekre (I. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok
 
26.§ (2) A játékos pirotechnikai terméket - a petárda kivételével - 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.
 
(3) A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai termékeket.
 
(4) A játékos pirotechnikai termék nyilvános rendezvény keretében történő felhasználását a tevékenység megkezdése előtt 3 munkanappal írásban be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.
 
27.§ (1) Játékos pirotechnikai termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, pirotechnikus irányításával használható fel.
 
(2) Játékos pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, csak zárt csomagolásban szállítható.
 
(3)  A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére vagy a forgalmazó által megjelölt helyre visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
 
A kis és közepes tűzijáték termékre (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és a római gyertya kivételével) vonatkozó jogszabályok
 
30.§ (2) A kis és közepes tűzijáték termék (a bombák, a  tűzijáték bombák mozsarakban és a római gyertya kivételével) - a petárda kivételével - nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben 3 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.
 
(4) A kis és közepes tűzijáték termék nyilvános rendezvény keretében történő felhasználását  a tevékenység  megkezdése előtt 3  munkanappal írásban be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.
 
31.§ (1) A kis és közepes tűzijáték termék (a bombák, a  tűzijáték bombák mozsarakban és a római gyertya kivételével) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, pirotechnikus irányításával használható fel.
 
(2) A kis és közepes tűzijáték termék (a bombák, a  tűzijáték bombák mozsarakban és a római gyertya kivételével) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, csak zárt csomagolásban szállítható.
 
(3)  A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú továbbá a vevő által visszaadott kis és közepes tűzijáték termék (a bombák, a  tűzijáték bombák mozsarakban és a római gyertya kivételével) a 30.§ (2) bekezdésében meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki köteles azt térítés nélkül visszavenni.
  
 
Impresszum    
    © 2005. Minden jog fenntartva! Gázpisztoly.hu